Med håndtering af kontanter medfølger sikkerhedsrisici og giver ekstra omkostninger for tankstationer. Et lukket kontanthåndteringssystem kan hjælpe med at løse disse samt andre udfordringer.

5 fordele servicestationer får ved lukket kontanthåndtering

1. Sikkerhed
2. Besparelser
3. Kundekontakt
4. Hygiejne
5. Effektivitet

Administration af omkostningerne ved håndtering af kontanter

lukket-kontant-håndtering-servicestationer-tankstationer

Andelen af kunder, der køber mad og drikke i tillæg til tankningen, er steget gennem årene. Og selvom betalingsmulighederne ændrer sig, modtager og håndterer servicestationerne stadig mange kontanter hver eneste dag. Et traditionelt kasseapparat kan være relativt billigt købe og installere, men det medfører sikkerhedsrisici. Et lukket kassesystem sikrer, at man ikke har adgang til kontanterne, og det har samtidig stor indflydelse på effektiviteten på kontantprocessen.

 Læs om Shells erfaring med lukket kontanthåndtering

1. Sikkerhed

Ved at bruge et lukket kontanthåndteringssystem, skaber du et trygt miljø for både dine medarbejdere og dine kunder. Sammenlignet med et traditionelt kasseapparat har man ikke adgang til kontanterne, da de er sikret inde i systemet. Dette har vist sig at reducere røveri mod tankstationer til 0. Læs mere om det her

Derudover er det nemmere at rekruttere nye medarbejdere til en tryg arbejdsplads, og medarbejderne har ikke ansvaret for at tælle kassen op.lukket-kontant-haandtering-tankstationer-sikkehed

Sikring af kontanter har også disse fordele:

  • Intet behov for ekstra personale til at holde øje med kontanterne
  • Personalet kan forlade kassen uden opsyn for at hjælpe kunder

2. Besparelser

Gennem hele den automatiserede proces af kontanter, spares der for administrative omkostninger. Det er ofte unøjagtig og tidskrævende at skulle optælle kontanterne manuelt, og det koster ekstra tid og penge når fejlene i optællingen skal findes.

Med nøjagtigheden i de lukkede systemer, elimineres differencerne helt. Som følge heraf oplever servicestationerne en reduktion af medarbejderetimer, der normalt kræves ved kontantprocesserne.

Se kundereference nedenfor. 

3. Kundekontakt

lukket-kontant-håndtering-kundekontakt

Når man taler om besparelser på tid, er det ikke kun den tid medarbejderne bruger på at optælle og håndtere kontanterne, men også den tid, de ikke bruger på mere værdiskabende aktiviteter.

Lige som alle andre i detailledet fokuserer servicestationer på bekvemmelighed og kvalitet. God service er vigtigt og medarbejderne skal være dedikeret til kundeservice, og ikke kun at tage imod penge. 

Et lukket system automatiserer alle funktionerne- fra det rette antal byttepenge, til optælling når arbejdsdagen er slut. Dette giver medarbejderne mulighed for at have kontakt med kunderne og yde den bedste service.

Læs om Shells erfaring med lukket kontanthåndtering

4. Hygiejne

Der er også hygiejne udfordringer ved kontanthåndtering på en tankstation, især når der sælges friske varer som sandwich, fastfood og drikkelse.

Mønter og sedler er som vi ved meget beskidte og brug af handsker og hyppig håndvaskning kan være besværligt. 

Lukket systemer kan konfigureres som selvbetjeningsenheder, så kunderne selv indbetaler sedler og mønter og byttepengene udbetales automatisk. Det betyder, at personalet ikke skal være i kontakt med kontanterne, og kunderne kan være sikre på at hygiejnen er i orden.

kontant-håndtering-service-hygiejne-shell

5. Effektivitet

Lukkede kontantsystemer øger effektiviteten via den tidsbesparelse, der er på kontantprocesserne og optælling. 

Personalet har ikke en fast kasse, men kan håndtere andre og mere fleksible arbejdsopgaver i hele butikken, og når arbejdsdagen er slut, skal der ikke optælles kontanter manuelt.

Et lukket system gør andet end at automatisere eksisterende kontantprocesser, det forbedrer dem også. Systemet er knyttet til POS systemet og kontantstyrings software giver et real-time indblik i kontant flowet.

 

Nedenfor kan du hente en guide hvor du kan læse mere om hvordan du kan reducere omkostningerne ved kontanthåndtering.
Læs om Shells erfaring med lukket kontanthåndtering

Du kan også hente vores brochure om SafePay, lukket kontanthåndteringssystem.

Du kan også ringe til os på 70 10 56 00

 

Reducer omkostningerne ved kontanthåndtering

Download Gunnebo SafePay brochure

Læs om Shells erfaring med lukket kontanthåndtering

Kommentar