Adgangskontrol: Derfor skal du analysere persongennemstrømningen

Henrik Hansen
Posted by Henrik Hansen
Find me on: LinkedIn

At forstå mønsteret i persongennemstrømningen i din kontorbygning når du vælger et indgangssystem eliminerer flaskehalse og forhindrer kø.

Hent guide med tips til den bedste indgangssikkerhed for kontorbygninger her

Hvad er persongennemstrømning?

Når man taler om persongennemstrømningen i forhold til indgangsløsninger og adgangskontrol, mener man hvor mange personer som forventes at passere igennem systemet i et givent tidsrum.

Man måler normalt hvor mange personer, der skal passere på ét minut. 

Dette er afgørende, når der skal vælges et indgangssystem. En personkarrusel f.eks. kan håndtere en højere persongennemstrømning end en personsluse, mens en SpeedGate er et af de systemer der kan håndtere den højeste gennemstrømning af personer.

Det er ofte en balancegang at opfylde kravene til både sikkerhed og gennemstrømning, eftersom jo højere sikkerhed der er, desto mindre gennemstrømning.

Hent vores sammenligningsguide: Indgangssystemer for bygninger, hvor du kan sammenligne 6 forskellige indgangssystemer ud fra bl.a. persongennemstrømning, sikkerhed og detektering.

Persongennemstrømning-speed-gatesUndersøg hvilken persongennemstømning indgangssystemet i jeres kontorbygning skal kunne håndtere

Det afgørende for at vælge den rette indgangsløsning, er at vide hvor mange personer som kommer ind og ud af din bygning - og på hvilke tider.

En forkert beregning af persongennemstrømningen påvirker effektiviteten negativt

Analysér derfor de gennemstrømningsmønstre, der er kendetegnende for netop jeres bygning, for at sikre, at I får den rette kombination. Se eksempelvis på, hvordan strømningen stiger og falder i løbet af dagen. Måske topper gennemstrømningen om morgenen, om eftermiddagen eller omkring frokosttid.

Persongennemstrømning - kontorbygninger

Med denne indsigt kan du vælge det rette indgangssystem med tilstrækkelig mange indgange, som kan håndtere den persongennemstrømning, der passer til jeres bygning.

At vælge den forkerte løsning vil resultere i køer og eventuelle klager.

 

Analysér under normale forhold

Det er derfor bedst at analysere under normale forhold, og ikke nedsætte en testgruppe. Under normale forhold tager det tid at finde sit ID frem, og måske blokerer de for indgange mens de finder deres adgangskort frem.

I bør også overveje, hvordan I vil lave ekstra plads til handikapadgang eller leverancer. Standardbredden på en passage er 50 - 66 cm, og en passage der skal give adgang for f.eks. kørestole skal være 90 - 94 cm bred.

At forstå persongennemstrømningen i en kontorbygning er vigtig når der skal vælges indgangssystem, men det er ikke det eneste, der skal undersøges. Der findes yderligere 8 faktorer der skal overvejes, og disse kan du læse om i denne guide: Introduktion til Indgangssikkerhed for kontorbygninger

 

Guide. Indgangssikkerhed for kontorbygninger

Du kan også hente vores guide, der sammenligninger 6 forskellige indgangsløsninger udfra 6 forskellige parametre. 

Download sammenligningsguide indgangsløsninger

Kontakt rådgiver

 

Abonner her.

Seneste indlæg