Ole Olsen
Find mig på:

Moderne teknologi giver nu bankkunderne mulighed for at få adgang til deres kundebokse uden selv at gå ind i boksområdet. Dette indlæg beskriver fordelene ved selvbetjent/robotstyrede kundeboksanlæg - SSA.

Kunden identificerer sig selv via en terminal og åbner kassetten ved hjælp af en personlig nøgle. Når kunden er færdig, returneres kassetten automatisk tilbage til det sikrede boksanlæg.

Automatiseret kundeboksanlæg safeStore auto

Her er en række fordele ved en selvbetjent robotløsning.

Læs mere om Automatiserede kundeboksanlæg her

Robotstyret kundeboksanlæg til banker

1. Personalets ressourcer

Ved et almindeligt kundeboksanlæg forudsætter det at en kunden ledsages af personalet. Med et automatiseret anlæg, kræves der ingen involvering af bankpersonalet.

Personalets ressourcer kan derved anvendes på andre områder.

2. Tilgængelighed

Et automatiseret robotstyret kundeboksanlæg er tilgængelig for bankkunder på ethvert tidspunkt af dagen.

Kundeboksanlægget kan eksempelvis være tilgængeligt i bankens lobby, som kunderne får adgang til ved at bruge deres personlige ID. Da ingen ansatte er forpligtet til at være til stede, kan det automatiserede kundeboksanlæg også stilles til rådighed uden for normal åbningstid

3. Pladsbesparende

Almindelige kundeboksanlæg kræver plads til at kunderne kan bevæge sig rundt i bokshvælvingen for at komme til deres bokse.

Et automatiseret og robotstyret kundeboksanlæg er pladsbesparende og rummer typisk flere kundebokse, blot på et mindre område, da robotten kun kræver minimal plads.

Placeringen af selve anlægget er meget fleksibel og produceres efter de lokale forhold og kan f.eks. placeret i kælderen på billigere m2, hvor selvbetjenings terminalen placeres i bankens lobby.

 

selvbetjent-SDL-kundeboksanlæg

4. Muligheder for at øge indtægterne

Udover besparelser i bedre ressourceallokering og pladsbesparelser, giver en kundeboks med 24-timers tilgængelighed muligheden for differentieret lejeindtægt.

Derudover har en innovativ service en tendens til at tiltrække et bredere kundegrundlag og med flere kundebokse på den samme plads, er afkastet større end de traditionelle anlæg.

5. Højere sikkerhedsniveau

Et selvbetjent kundeboksanlæg har mange sikkerhedsniveauer. Kunden skal først identificeres for at kunne komme ind i rummet, hvor terminalen er placeret. Derefter skal kunden påny identificere sig med en kode samt evt. biometri for at aktivere terminalen, for til sidst at åbne kundeboksen med en personlig nøgle.

Kombineret med CCTV overvågning af rummet samt en log, der viser hvem og hvornår der har været adgang, opretholdes et meget højt sikkerhedsniveau.

6. Flytbar

Mindre automatiserede kundeboksanlæg kan integreres i et baglokale direkte bag terminalen. Denne løsning er ligeledes en fordel, hvis banken en dag flytter eller ændrer indretningen idet de mindre kompakte anlæg er let flytbare.

Automatiseret kundeboksanlæg - flytbar

Læs mere om Automatiserede kundeboksanlæg her

 

Ønsker du at vide mere kan du kontakte en specialist her

Kontakt en specialist

Kommentar