Henrik Hansen
Find mig på:

skuhuller glas. test af sikkerhedsdørNår en virksomhed skal beskyttes mod angreb med skydevåben eller sprængstoffer, udgør sikkerhedsdøre og -vinduer en førsteklasses forsvarslinje.

Vi har listet de ofte stillede spørgsmål op nedenfor, hvor du også kan downloade vores gratis guide omkring standarder og regler. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister, hvis du har yderligere spørgsmål omkring sikring.

 

Hvordan adskiller sikkerhedsdøre og -vinduer fra almindelige, forstærkede døre og vinduer?

Sikkerhedsdøre og sikkerhedsruder er normalt certificeret til skud- og/eller eksplosionssikring, så de yder et særlig højt beskyttelsesniveau i tilfælde af angreb.

Hvem bestemmer certificerings-niveauet?

Certificering tildeles efter testning i henhold til anerkendte standarder. I Europa er standarderne for skudsikring eksempelvis fastlagt af et internationalt ekspertpanel. Det består af blandt andre producenter, forbrugere, konsulenter, ingeniører og offentlige myndigheder. Standarderne er ikke alene baseret på den kombinerede viden fra disse specialister, men også på feltforsøg og resultaterne af faktiske angreb.

Hvilke typer våben indgår i testen?

Pistoler, rifler, geværer og haglbøsser samt en række forskellige ammunitionstyper, fra kugler med blød kerne til kugler med hærdet stålkerne.


STANDARDER FOR SKUDSIKRING

EN 1522 for vinduer, døre og skodder. Definerer syv modstandsniveauer for pistoler, rifler og geværer (FB1-FB7) og et for haglgeværer (FSG).

 

EN 1063 SIKKERHEDSRUDER

Definerer syv modstandsniveauer for pistoler, rifler og geværer (BR1-BR7) og to for haglgeværer (SG1 og SG2). Hvis sikkerhedsruder er certificeret og samtidig har fået en ”NS”-klassifikation, betyder det, at de har bestået testen uden at splintre. ”S” betyder, at de splintrede.

 


Hvordan måles en eksplosion?

En eksplosion skaber en chokbølge eller en trykbølge, det såkaldte ’hændelsestryk’. Når denne bølge møder en forhindring – for eksempel en dør – skaber den en tryktopværdi, også kaldet det ’reflekterende tryk’. Det reflekterede tryk er ca. dobbelt så kraftigt som hændelsestrykket. Det er det reflekterede tryk, der måles på i standarderne. Efter chokbølgen kommer en depression, et ’negativt tryk’, svarende til omkring en tredjedel af den reflekterede tryktopværdi.

Er der forskellige typer eksplosioner?

Der sondres mellem korte eksplosioner med en varighed på ca. 5-20 millisekunder – kaldet detonationer – og længere eksplosioner med en varighed på 200 millisekunder eller mere – kaldet forbrændinger. Industrielle gaseksplosioner er et velkendt eksempel på en forbrænding.

Hvordan udføres en eksplosionstest?

Der findes to testtyper: Test med chokrør og udendørstest. I et chokrør holdes en luftmængde under tryk i et kammer og frigives via et rør. Den dør eller det vindue, der skal testes, er placeret for enden af røret. Udendørstest anvendes til at kontrollere modstanden af en dør eller et vindue mod en TNT-ækvivalent. Genstanden anbringes i en fastlagt afstand fra eksplosionen (mellem 3,0 og 5,5 meter).


2 typer eksplosionSTANDARDER FOR EKSPLOSIONSSIKRING EN 13123/124-1

Test med chokrør af vinduer, døre og skodder. Definerer fire modstandsniveauer (EPR1- EPR4) for et reflekteret tryk på mellem 0,5 og 2 bar.

EN 13123/142-2

Udendørstest af vinduer, døre og skodder. Definerer fire modstandsniveauer (EXR1- EXR5) for en TNT-sprængladning på mellem 3 og 20 kg og et reflekteret tryk på mellem 2,5 og 28,0 bar.

 


Du kan læse mere om sikring af bygninger her, samt hente den samlede gratis guide for standarder og regler.

Se mere om skud- og eksplosionsikring af bygninger

 

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål

Kontakt rådgiver

 

Kommentar