Butikstyveri er en stor del af svind, og dette indebærer også internt tyveri. Få hjælp til at forebygge personaletyveri med disse råd.

internt tyveri. Personaletyveri i detail

Jeg har arbejdet i detailhandlen i mange år, og jeg har set alle former for personaletyveri, men jeg ved også at de steder, hvor man aktivt arbejder med virksomhedskulturen og medarbejdernes ve og vel, har en lavere grad af internt tyveri og svind.

 

Nedenfor er 3 gode råd til hvordan du skaber et tilhørsforhold til arbejdspladsen og får medarbejderne til at tage ejerskab for den daglige drift.

 

 

1. Giv medarbejderne tilhørsforhold.

På de arbejdspladser, hvor der arbejdes med kulturen, og hvor personalet har et tilhørsforhold og tager ejerskab, vil personaletyverierne dale. 

Hvis du skaber et miljø og en virksomhedskultur, hvor medarbejderne har et godt tilhørsforhold, vil det interne svind dale, da man jo ikke snyder eller stjæler fra sig selv eller en god ven. 

Åben kommunikation og tydelige mål er tit nøglen til at skabe gode tilhørsforhold, da alle medarbejdere føler de arbejder mod samme mål. At arbejde et sted, hvor man er del af et fællesskab, højner arbejdsmoralen og vil derfor forebygge personaletyveri.

 

2. Lyt til medarbejderne

Hvis der er stor udskiftning i medarbejderstaben, er det en ekstra god investering at bruge tid på at etablere et godt forhold til de ansatte. 

Medarbejdermøder, hvor alle ansatte får mulighed for at blive hørt og komme med forslag, er en meget enkel, men effektiv måde at skabe et godt arbejdsmiljø. Hvis de ansatte føler sig hørt, vil det mindske situationer, hvor medarbejderne føler sig forurettede, glemt eller uretfærdigt behandlet og dermed mindske risikoen for et miljø hvor ”man ikke skylder firmaet noget”

 

3. Fastsæt rammer og planer sammen med de ansatte

For at skabe en god arbejdsplads, hvor medarbejderne føler et tilhørsforhold, kan det være en god ide at fastsætte rammer og planer i fællesskab med sine ansatte.

Det kan være regler for pauser, personalekøb, sociale arrangementer, ”at være en god kollega”, kantineordninger, goder, svind og tyveri. Jo mere indflydelse medarbejderne har på hverdagen jo højere grad af tilhørsforhold vil der være.

 

Jeg har været med til forskellige tiltag omkring medarbejdermotivation og virksomhedskultur, så jeg ved hvordan simple, men effektive rutiner øger hele stemningen på en arbejdsplads, og er med til at afhjælpe svind og andre udfordringer.

 

Du kan læse meget mere om bekæmpelse af butikstyveri og personalesvindel i vores e-bog

Hent guide om butikstyveri

 

Læs mere om svindbekæmpelse i detailhandlen her

 

Kontakt rådgiver

Kommentar