Forhindre, forsinke, forsvare - 3 trin til bedre sikkerhed til bygninger

Henrik Hansen
Posted by Henrik Hansen
Find me on: LinkedIn

Den uforudsigelighed, der præger nutidens trusselsbillede, får professionelle sikkerhedsfolk til at revurdere deres tilgang til beskyttelse af bygninger. Dette indlæg handler om, hvordan sikkerhedschefer kan sørge for hele tiden at være på forkant med sikkerheden i bygninger.

Nedenfor kan du downloade en guide med tips til den bedste indgangssikkerhed for kontorbygninger, eller en sammenligningsguide med løsninger til indgangssystemer

 

Udarbejd en tydelig sikkerhedsstrategi

Beskyttelse af bygninger handler om en kombination af fysiske forsvarstiltag, kombineret med elektronisk sikkerhed som f.eks. biometriske systemer og registrering af indtrængen. Men et moderne sikkerhedssystems succes handler i høj grad om infrastruktur og beredskab.

Planlægning bliver afgørende, og den tilgang, der anvendes på en specifik lokalitet, afhænger af følgende kernefaktorer

  • Den type aktiviteter, der udføres på lokaliteten
  • Det omgivende miljø
  • Den lokale beredskabstjenestes reaktionskapacitet
  • Den potentielle effekt af et angreb
  • I hvor høj grad flowet af varer og personer kan kontrolleres

Forhindre, forsinke og forsvare

Når en lokalitet eller bygning skal beskyttes, er det en god ide at gøre brug af en lag- eller zoneopdelt tilgang til sikkerheden.

Lagene supplerer hinanden, hvor formålet med det første lag er at imødegå en trussel og derefter minimere konsekvenserne, hvis truslen gennemføres.

Denne tilgang kan opdeles i tre kerneområder: forhindre, forsinke og forsvare.

1. Forhindre

Den bedste løsning er at forhindre angrebet eller uautoriseret adgang. Det kan vise sig at være specielt effektivt til at bekæmpe uerfarne "ensomme ulve", som måske nemmere bliver afskrækket af de åbenlyse udfordringer ved at angribe eller trænge ind i en bygning.

Forhindringer kan være fysiske (låger, døre eller barrierer) eller mere psykologiske (videoovervågning), men begge dele tjener samme formål: De signalerer, at en lokalitet er beskyttet.

CompacSas-congress

En mere omfattende mulighed er adgangskontrol, med løsninger, der beskytter mennesker og lokaliteter ved at regulere, hvem der har adgang til området. Forskellige muligheder passer til forskellige lokaliteter, hvor såkaldte Speed Gates er at foretrække til områder med megen trafik, mens lokaliteter, hvor risikoen er højere, kan kræve sikkerhedsdøre eller -sluser.

2. Forsinke

Hvis de afskrækkende tiltag ikke fungerer, bør næste skridt være at gøre ubudnes gæsters besøg så svært som muligt. Det giver personale og assistancetjenester mere tid til at reagere, rykke ud, pågribe og evt. evakuere området.

Her er det igen indgangskontrol, der fungerer godt, idet det udgør en barriere mod, at den udbudne gæst kan få adgang eller en sikker flugtrute.

forhindre,forsinke,forsvare. speed gates

Yderligere muligheder for at forsinke inkluderer alt lige fra angrebssikrede vinduer og døre til sikkerhedsbarrierer uden for en bygning. Sikkerhedsdøre og vægge er afgørende vigtige, fordi de udgør forhindringer, som en ubuden gæst skal overvinde.

3. Forsvare

Slutteligt er der de kritisk vigtige tiltag, der er nødvendige for at beskytte værdifulde ting inde i en bygning. Dette kan gøres med sikringsskabe eller boksrum. Her er der mange forskellige muligheder, blandt andet sikringsskabe, der er brandsikre, og boksrum, der kan modstå både sprængstoffer og diamantbor.

Sikkerhedsgennemgangen og den resulterende strategi afgør det påkrævede sikkerhedsniveau.
Hent gratis guide omkring indgangssikkerhed for kontorbygninger.

Guide. Indgangssikkerhed for kontorbygninger

Hent vores guide, der sammenligner 6 forskellige indgangssystemer ud fra parametre som fysisk sikkerhed, detektering, investeringsniveau m.v.

Download sammenligningsguide indgangsløsninger

Abonner her.

Seneste indlæg