Tine Madsen
Find mig på:

serveso katastrofen.jpg

Reglerne i SEVESO-direktivet har hjulpet med at forebygge alvorlige uheld i Europas industrivirksomheder i mere end 30 år.

 


Læs her om katastrofen, direktivet samt de krav der stilles til SEVESO-virksomheder.

SEVESO-katastrofen

I 1976 skete der et industrielt uheld på en kemifabrik tæt ved beboelsesområdet Seveso i Italien. Uheldet medførte et udslip i luften af 6 tons kemikalier. Som følge heraf blev befolkningen eksponeret for en høj koncentration af TCDD, et ekstremt giftigt kemikalie.

På baggrund af det alvorlige uheld blev der lovgivet på tværs af Europa for at forebygge og kontrollere fremtidige uheld. Loven blev kendt som Seveso-direktivet og har til formål at forbedre sikkerheden i virksomheder, der håndterer store mængder farlige stoffer.

SEVESO-direktivets historie

Det første direktiv blev vedtaget i 1982. Det blev modi-ficeret i 1996 og igen i 2012. I det nuværende direktiv Seveso-III eller EU-Seveso- uheld i eu.jpgdirektiv 2012/18/EU – har man indarbejdet ændringerne i EU-lovgivningen vedrørende klassificering af kemikalier samt borgernes øgede op-lysningsret.

Virkning

Selv om EU har en høj industrialiseringsrate, har Seveso-direktivet været medvirkende til at holde antallet af større uheld nede. Direktivet anvendes desuden også som målestok i forhold til lovgivning omkring industrielle uheld i mange lande uden for EU.

Typer af SEVESO-virksomheder

Direktivet omfatter nu flere end 10.000 industrivirksom-heder på tværs af EU, hovedsagelig inden for brancherne kemi, petrokemi, logistik og metalforædling. I alt 49 virksomhedskategorier er omfattet af Seveso-direktivet.

Blandt de 49 virksomhedstyper, der er omfattet af Seveso-direktivet, står følgende syv kategorier for 50 % af aktiviteterne:

 • Brændstoflagre (herunder opvarmning, detailsalg osv.)
 • Engros- og detailvarelagre samt distribution (undtagen gas)
 • Gaslagre
 • Generel kemikalieproduktion
 • Produktion af basale organiske kemikalier
 • Kraftværker, forsyning og distribution
 • Gasproduktion, flaskepåfyldning og massedistribution.

Hverken militæranlæg eller atomkraftværker er omfattet af direktivet. Militæranlæg inkluderes ikke, fordi oplysningspligten over for borgerne kan udgøre en trussel for den nationale sikkerhed. Sikkerheden på atomkraftværker er i forvejen dækket af anden lovgivning.

kolonne 2 og 3 virksomheder.jpgKolonne 3 og kolonne 2 virksomheder

Risikovirksomheder deles op i to størrelser, afhængigt af deres oplag af farlige stoffer, kaldet kolonne 3- og kolonne 2-virksomheder. Der er strengere regler for kolonne 3-virksomheder.

Hovedkravene til SEVESO-virksomheder

Seveso-virksomhederne forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og til begrænsning af virkningerne for mennesker og miljø af sådanne uheld. Kravene omfatter:

 • Anmeldelse til alle relevante organisationer
 • Udarbejdelse af sikkerhedsrapport (kolonne 3-virksomheder)
 • Udarbejdelse af intern beredskabsplan (kolonne 3-virksomheder)
 • Udsendelse af information i tilfælde af uheld

 

Ønsker du at tage kontakt til en af vores sikkerhedsrådgivere, kan du klikke nedenfor

Kontakt os

 

Vil du have vores gratis guide om regler og standarder for skud, angreb og eksplosion, kan du klikke nedenfor
Dowbload certificerings guide

 

KILDER
EU-kommissionens hjemmesi-de, EU-rapporter, Wikipedia

 

Kommentar