Tyveri, der begås af medarbejdere i detailbranchen, er et problem der til tider undervurderes eller overses. Men nedenfor er nogle simple tricks til at forebygge internt tyveri.
Hent også vores gratis guide mod butikstyveri her

I mange lande ser vi en vækst i internt tyveri i detailhandlen. Eksperter peger på en række faktorer, der bidrager til denne vækst.

  • Dårlig økonomi, der fører til afskedigelser, nedskæringer eller outsourcing af arbejdskraft
  • Udskiftning af medarbejdere med lang anciennitet medbilligere arbejdskraft uden samme tilknytning til virksomheden
  • Nedskæring af personalefordele og goder
  • Manglende overholdelse af interne sikkerhedsprocedurer

Opbyg medarbejder loyalitet

En måde til at forebygge internt tyveri er ved at skabe et arbejdsmiljø og en kultur, hvor medarbejderne føler tilhør, loyalitet og at de er en del af et hold.

  • Åben kommunikation og klare mål er ofte nøglen til at skabe ejerskab for rutiner, da alle medarbejdere føler de arbejder mod samme mål.
  • At arbejde et sted, hvor du er del af et fællesskab, øger medarbejdernes moral og vil sandsynligvis forhindre internt tyveri

Sørg for opfølgning

Udtalelser fra tidligere medarbejdere, der stjal, viser at manglende kontrol med interne rutiner, kan være en medvirkende faktor til tyveri, da risikoen for at blive opdaget, vurderes at være mindre.

Hvis fx. videoovervågning eller alarmer på produkter ikke virker, kan de sagtens afskrække butikstyve, men medarbejderne ved hvornår systemerne ikke virker og udnytter måske dette

Ansat de rette medarbejdere

Overvej ikke kun en kandidats faglige evner, men se også på vedkommendes tidligere ansættelsesforhold. Derudover skal man sørge for at alle medarbejdere får den rette og tilstrækkelige oplæring samt give en gennemgang af sikkerhedsrutinerne og vise at tyveri bliver opdaget og får konsekvenser.

Hent guide om butikstyveri

Relevante blog indlæg
13 råd til at hindre butikstyveri og svind

Kort guide over varesikringsteknologi - EAS

Afhjælp butikstyveri med oplæring af medarbejdere

Hvilken forskel vil sammenkøring af data gøre?

3 metoder til at øge salget med kontanthåndtering i detail

Kommentar