Tine Madsen
Find mig på:

Et indgangssystem som f.eks. en Speed Gate eller karrusel, skal kunne standse uautoriseret adgang. Her er en liste over de mest almindelige forsøg på forceret adgang som offentlige bygninger og firmadomiciler skal kunne stoppe.

Hovedformålet med passagesikring er at styre passagen og give adgang til én person ad gangen efter en gyldig identificering. Identificeringen sker med et gyldigt kort, billet eller biometrisk adgang, hvorefter personen lukkes ind.

Læs mere om vores Speed Gates her

Forsøg på uautoriseret adgang er alt fra tailgaiting og piggybacking til at kravle under og hoppe over.

Ved hjælp af omhyggeligt placerede lyssensorer kan indgangssystemerne som f.eks. Speed Gates, opdage mange forskellige former for forsøg på uautoriseret adgang. Systemet kan så enten afvise personen eller sende en alarm til sikkerhedspersonalet med besked om forsøg på forceret adgang.

Her er de 7 mest almindelige former for forsøg på uautoriseret adgang, som offentlige bygninger og firmadomicer skal kunne håndtere.

 

1. Tailgaiting og Piggybacking

Tailgaiting og piggybacking er forsøg på at komme ind i et lukket område ved at følge en autoriseret person helt tæt.

tailgaiting piggybacking

  • Tailgating betyder at en person følger en autoriseret person uden dennes samtykke
  • Piggybacking er det samme, bortset fra at den autoriserede person er bevidst om det

Sensorer registrerer, om der er mere end én person på vej ind i indgangssystemet.

2. Forkerte vej

En person der forsøger at passere gennem indgangsdørene fra den modsatte retningpassagesikring. forkerte vej.pngDe fleste Speed Gates kan figureres til at tillade passage i begge retninger, men den angiver altid klart hvor passage er tilladt med en grøn pil, og hvor det ikke er tilladt med et rødt kryds. Sensorer registrerer, om der er nogen der kommer ind i exitzonen fra den forkerte retning.

 3. Ophold i sikkerhedszonen

Området tættest på glasset eller lågerne kaldes for en sikkerhedszone.passagesikring. sikkerhedszone speedstile.png

Hvis nogen stopper op i dette område, og forsøger at holde lågerne åbne så en anden person kan passere, bliver det registreret som forceret adgang.

4. Hoppe over

Forsøg på at hoppe eller kravle over. Dette ses oftest i fx. metrostationer.passagesikring. hoppe over speedgate.png

6. Tvinge lågerne åbne

Forsøg på at tvinge lågerne op til et givent område.passagesikring. tvinge dørene op.png

7. Ophold i indgangszonen

At stå for længe ved indgangszonen bliver også registreret som forsøg uautoriseret adgang, da personen kan vente på at en anden person vil åbne dørene med en gyldig identifikation. 

passagesikring. indgangszonen.png

Guide. Indgangssikkerhed for kontorbygninger

 Læs mere om vores Speed Gates her

Ønsker du at vide mere om passagesikring er du velkommen til at kontakte os. Kontakt rådgiver

Kommentar