iStock_000016425842_Full.jpgHåndtering af kontanter i detailhandlen er tidskrævende og dyrt! Men det behøver det ikke være - læs her hvorfor

Dine kunder kræver en bred vifte af betalingsmuligheder, og kontanter står stadig for over 20% af betalingerne i Danmark. Desværre kommer der en del besvær samt bekymringer som følge af den arbejdskrævende proces det er, at håndtere og styre kontanterne. Den gennemsnitlige detailhandler bruger rigtig mange timer om ugen på kontanthåndtering, mens der på kædeniveau skal bruges endnu flere timer på afstemning af kontantflowet for hele kæden.

Kontanter håndteres af flere forskellige mennesker i løbet af dagen.

Ekspedienterne skal håndtere betalinger, nogen skal deponere penge i bokse og i banken, og andre skal afstemme dagens betalingsstrømme.

Disse rutiner medfører høje lønomkostninger, mulighed for tab grundet bedrageri, internt tyveri, administrative fejl og endda røveri. Håndtering af kontanter i detailhandlen er tidskrævende og dyrt! Men det behøver det ikke være -  læs her hvorfor.

Når du automatiserer din kontanthåndtering og investerer i de rette løsninger, kan du spare tid og penge samt forbedre din indtjening.

Reduceret timeforbrug

En af de store fordele ved at automatisere kontanthåndteringen er gennem en reduktion af tidsforbruget. Når kontanthåndteringsløsningerne automatiserer rutiner, som tidligere var manuelle, kan lønomkostningerne hertil reduceres drastisk. Rutinerne vil blive automatiseret gennem en løsning, der kan ægthedskontrollere, validere, tælle og afstemme kontanterne og samtidig rapportere til dig, ledelsen og Hovedkontor via en online platform.

Endelig vil medarbejdere have mere tid til at fokusere på at servicere kunderne.

Reduktion af administrative fejl

Uanset hvor dygtige eller erfarne dine medarbejdere er til at håndtere kontanter, er det uundgåeligt at der sker fejl, når kontanter skal håndteres manuelt. De kan komme til at give for mange penge retur, tælle forkert eller være offer for tricktyverier. Menneskelige fejl behøver ikke at være uundgåelige med et system, der automatiserer processerne.

 

Reduktion af risici for tyveri og røveri

Der er to dimensioner til tyveri -  det interne tyveri (svind), der udgør en stor og udnødvendig faktor i detailhandlen - og faktisk overgår butikstyveri, når man taler om den største årsag til svind og tyveri. Så er der røverier, der ikke alene er farlige og traumatiserende, men som også vil påvirke din indtjening. Derudover undgår du at miste penge ved at modtage falske sedler, da kontanthåndteringsløsningerne er udstyret med teknologi, der afslører falske sedler. Med en automatiseret kontanthåndteringsløsning øger du sikkerhedsniveauet for dit personale og det holder kontanterne sikre.

 

Download Gunnebo SafePay brochure

 Kontakt os for mere information

Kommentar