Svind kan opstå på mange forskellige måder, og en stor del af svindet i detailhandelen skyldes butikstyverier.

Med over 20.000 årlige indberetninger af butikstyveri til politiet, er det vigtigt at vide hvordan butikstyverier forebygges, opdages og efterfølgende håndteres. Vi giver her et par gode råd om hvordan du kommer i gang med at bekæmpe butikstyverier og opnå reduktion i svindet med på 0,25 – 0,50% af din omsætning.

1. Forstå omfanget af problemet

Få foretaget en screening af omfanget af butikstyve i en forretning. Med udgangspunkt i en sådan screening, får forretningen en god fornemmelse af, om der er problemer med butikstyverier og om nødvendige tiltag skal iværksættes for at sikre så få butikstyve som muligt

undgå butikstyveri

2. Lav en klar politik omkring håndtering af butikstyve

Først og fremmest er det vigtigt, at personalet er bekendt med forretningens politik for håndtering af butikstyve. Hvis der ikke allerede er nedskrevet en politik omkring dette, er det en god ide at få det gjort. Med en klar holdning til håndteringen, er det lettere for personalet at agere i sådan en situation. Hvis der ikke ligger en klar politik, skaber det utryghed, når en situation opstår og det kan i visse tilfælde føre til at, personalet vælger ikke at reagere på en potentielt ubehagelig situation.

 

3. Gør det vanskeligt at være butikstyv.

Tænk over hvordan varer placeres, og sørg for at de attraktive varer er svære at få fat på. Nedenfor ses eksemplar på hvordan svage sjæle nemt kan blive fristet.

 Varer for over 10.000 kr frit tilgængeligt efter lukketid 

Varer for over 10.000 kr frit tilgængeligt efter lukketid

varer på p-plads. butikstyveri 

Mange varer på p-plads i åbningstid

 

4. Hold en ren og ordentlig butik

En butik der er ren og ryddelig signalerer, at der er styr på tingene, og kan derfor virke forebyggende mod butikstyverier. Hvis der ligger tom emballage på gulvet vil personalet desuden hurtigt opdage det og blive klar over et evt. tyveri. Ligeledes kan personalet trænes til at holde øje med mistænkeligt adfærd, når de fylder varer op eller rydder op. Ud over en analyse af omfanget af butikstyveri, kan personalet blive undervist i hvilke typer personer og deres adfærdsmønster de skal være opmærksomme på.

 

5. Før jævnligt kontrol

En effektiv måde til at opdage og pågribe butikstyve er også at anvende forskellige former for butikskontrol. Personalet er derved ikke udsat for presset ved selv at skulle pågribe tyvene.

Med en systematisk kontrol og registrering, bliver det også muligt at danne sig et overblik over ”hvem” der stjæler, hvornår der stjæles og hvad der stjæles. Det er vigtige informationer i arbejdet med at begrænse tyverier.

Kontakt rådgiver

 

Kommentar