[Sammenligningsguide] 6 indgangssystemer for bygninger

Henrik Hansen
Posted by Henrik Hansen
Find me on: LinkedIn

Der findes en lang række indgangsløsninger til at administre og kontrollere adgangen til og fra en bygning. Alt lige fra vendekors og SpeedGates til karruseller og personsluser.

Det er vigtigt at medarbejdere kan komme nemt og hurtigt ind i bygningen, men samtidigt skal systemet stoppe uautoriseret adgang på en effektiv måde.

Her er opstillet 6 indgangsløsninger, og du kan læse mere om fordele og ulemper i sammenligningsguiden. 

Guiden er til dig, der overvejer at opgradere eller ændre indgangssystemet, eller blot ønsker at få mere viden om forskellen på forskellige løsninger.

Vendekors

Vendekors

Et elektromekanisk vendekors med tre arme. Når passage er autoriseret, roterer personen manuelt armen og går igennem. Sikkerheden er lav og har kun få detektorer, men den er lydløs, driftsikker og kræver ikke meget plads.

Indgangslåger

Indgangslåger

Lågen låses op, så passage muliggøres, efter der er modtaget signal fra adgangs verificationsenheden (ADK). Enten en søjle med tre låger (lav karrusel) eller en enkelt låge (svinger op). Systemet har ingen detekteringssensorer, men har et fint design i glas, de fylder ikke så meget og passer ind de fleste steder.

 

SpeedGate

speedgate

SpeedGates er opstillet i passager. Der kræves mindst to enheder for at skabe en barriere. Når autoriseret identifikation vises, åbnes barrieren automatisk, så passage muliggøres. Mekanismetyperne varierer, men sving- eller skydelåger er mest almindelige. SpeedGates kan håndtere meget høj persongennemstrømning, og der findes mange former for designmuligheder.

Personkarrusel i fuld personhøjde

Personkarrusel i fuld højde

Personkarruseller i fuld personhøjde er manuelt betjente karruseller, der typisk er udstyret med tre eller fire rotorelementer. En personkarrusel har en medium-høj grad af fysisk sikring, kræver ingen bemanding og har en medium hastighed af persongennemstrømning.  Det er nemt at kontrollere om personer forsøger at snyde sig ind, da man kan se, hvis flere går igennem samtidigt.

 

Sikkerhedskarrusel

Sikkerhedskarrusel

En motoriseret sikkerhedskarrusel, der er udstyret med persondetekteringssensorer. Kan installeres delvist udvendigt i bygningens indgang (med halvdelen af karrusellen udenfor og den anden halvdel indenfor) eller kun invendigt. Den har en højere grad af sikkerhed samt detektering end SpeedGates og personkarruseller. 

 

Personsluse

Personsluse

En personsluse fungerer principielt som en sluse, der består af to døre, som er elektronisk forbundne, så den ene dør ikke kan åbne, før den anden dør er lukket.
Ved hjælp af identifikation går personen ind igennem den første dør, som skal lukke bag personen, før den anden dør åbner, hvorefter personen kan passere igennem. En sluse har en meget høj grad af sikkerhed, men har en lavere persongennemstrømning end f.eks. SpeedGates.

 

Download sammenligningsguiden, for at læse mere og få fordele og ulemper om alle systemer.

 

Download sammenligningsguide indgangsløsninger

 

Abonner her.

Seneste indlæg